المركز الاجتماعي الإسلامي لدرومندفيل
Centre Communautaire Musulman de Drummondville
  127, 12e Avenue, Drummondville, Québec, J2B 2X4
  ccmd.drummondville@gmail.com
  (819) 473-8550
follow me on facebook
Perles prophétiques
Horaires des prières
Prière Horaire Iqama
+30 min
+10 min
+10 min
+5 min
+10 min
Prière du vendredi
Deux prières :
  • 1ère khotba : 12:15
  • 2ième khotba : 12:50